ANDRE JOVANO

ANDRE JOVANO

Jumat, 18 November 2011

~~**PRIMBON JAWA ABOGE DAN PASUNDA**~~

pangerten (mengerti) dalam ajaran KEJAWEN pangerten adalah mengerti. hitungan, rincian tentang hari, pasaran maupun hari-hari dan banyak lagi yang bisa di sebut pangerten dll
seperti yang sudah di ketahui dalam ajaran KEJAWEN salah satunya seperti berikut

dino / hari
ahad       = 5
senen      = 4
seloso     = 3
rebo        = 7
kemes     = 8
jemuah    = 6
setu         = 9

pasaran
legi        = 5
paeng    = 9
pon       = 7
wage     = 4
kliwon   = 8

dalam hari 7 dan pasaran 5 itu memiliki arti dan makna tersendiri
dan di antara 7 hari itu ada 2 hari yg gk memiliki jodoh
yaitu ada pada hari jum'at dan selasa
karna jum'at memiliki jumblah = 6
sedangkan selasa memiliki jumblah = 3
kenapa bisa demikian...?
karna dalam pasaran tidak ada jumblah yg sama dengan yg ada dalam hari
tapi bukan berarti hari-hari itu jelek / gak bisa di gunakan dalam hitungan
semua kembali kepada keyakinan kita masing-masing

karna ini adalah hitungan jawa sepertinya lebih enak jika kita ulas dalam bahasa jawa sebagai berikut...?

NEPTUNING DINA
NEPTUNING PASARAN
 • Ahad = 5
  Legi = 5
  Senen = 4
  Pahing = 9
  Selasa = 3
  P o n = 7
  Rabu = 7
  Wage = 4
  Kemis = 8
  Kliwon = 8
  Jum’at = 6
  Sabtu = 9


  DINA KALAHIRAN SARTA PANGURIPANE
  Minangka pinuju kalairanipun kapendhet saking gunggungipun neptu dinten lan pasaran, lajeng dipun wuwuhi kalawan neptunipun sasi :  muharram
  neptunipun setunggal

  Rajab
  neptunipun tiga

  Shafar
  neptunipun tiga

  Sya’ban
  neptunipun gangsal

  Rabi’ulawal
  neptunipun sekawan

  Ramadhan
  neptunipun enem

  Rabi’ulakhir
  neptunipun enem

  Syawal
  neptunipun setunggal

  Jumadi’lawal
  neptunipun pitu

  Zulkaidah
  neptunipun kalih

  Jumadi’lakhir
  neptunipun kalih

  Zulhijjah
  neptunipun sekawan

  Kapendhet saking neptunipun sasi kalairan, Sakmenika gunggungipun wau menawi langkung saking 10, lajeng ditilar 9, pinten sisanipun. Menawi sisa
  1. 2 utawi 6, menika wiji Lor, kang dados panguripanipun dagang, sanadyan kalih liya-liyanipun sampun benten kaliyan dagang.
  2. 3 utawi 5, menika wiji kilen, panguripanipun laku Santri, sanadyan kalih liya-liyanipun, sampun benten kaliyan saking laku Santri.
  3. 1 utawi 4, menika wiji Wetan, panguripanipun lakui priyayi, sanadyan kalih liya-liyanipun, sampun benten kaliyan saking laku Priyayi.
  4. 7 utawi 8, menika wiji Kidul, panguripanipun among tani, sanadyan kalih liya-liyanipun, sampun benten kaliyan among tani.
  5. 9, menika dipun wastani : tanpa tenggak tanpa siran, inggih menika wiji Raja, watakipun boten kenging dipun perintah, malah mrentah.

  PETUNG PANCA SUDA
  WATAKING MANUNGSA SAKA DINA KALAIRANE

  Dina Ahad
  Legi      :      Sumur Sinaba
  Paing    :      Wasesa Sagara
  Pon       :      Bumi Kapethak
  Wage    :      Satria Wibawa
  Kliwon :      Lebu Katiyub Angin

  Dina Kemis
  Legi      : Satria Wibawa
  Paing    : Lebu Katiyup Angin
  Pon       : Satria Wibawa
  Wage    : Tunggak Semi
  Kliwon : Bumi Kapethak

  Dina Senen
  Legi        : Tunggak Semi
  Paing      : Wasesa Sagara
  Pon         : Sumur Sinaba
  Wage      : Wasesa Sagara
  Kliwon   : Satria Wirang

  Dina Jum’at
  Legi        : Satria Wirang
  Paing      : Tunggak Semi
  Pon         : Lebu katiyup Anging
  Wage      : Sumur Sinaba
  Kliwon   : Wasesa Sagara

  Dina Selasa
  Legi      : Wasesa Segara
  Paing    : Satria Wirang
  Pon       : Satria Wibawa
  Wage    : Lebu Katiyub Angin
  Kliwon : Sumur Sinaba

  Dina Sabtu
  Legi      : Bumi Kapethak
  Paing    : Satria Wibawa
  Pon       : Wasesa Sagara
  Wage    : Satria Wirang
  Kliwon : Tunggak Semi

  Dina Rebo
  Legi       : Sumur Sinaba
  Paing     : Wasesa Segara
  Pon        : Bumi Kapethak
  Wage     : Satria Wibawa
  Kliwon  : Lebu Katiyub Angin


  Nyuwun gunging pangaksami bilih wonten ngandhap punika mawi Basa Jawi ngoko.

  PETUNG PANCASUDA

  Kangge nikahake temanten.
  Ing ngisor iki petungan ala beciking dina kang prayoga kapilih utawa sinirik lamun arep nikahake panganten, miliha dina kang becik kanggo nikahan. Anjupuka neptuning dina lan neptuning pasaran ginunggung, ananging neptu-neptu mau kudu awewaton neptu-neptu kang kang tumrap petungan Pancasuda-Ringkes, yakuwi:

  NEPTUNING DINA
  NEPTUNING PASARAN

  Ahad
  neptune 3

  Legi
  neptune 2

  Senen
  neptune 4

  Pahing
  neptune 3

  Selasa
  neptune 5

  P o n
  neptune 4

  Rabu
  neptune 6

  Wage
  neptune 5

  Kemis
  neptune 7

  Kliwon
  neptune 1

  Jumat
  neptune 1  Sabtu
  neptune 2


  Lamun gunggungan saka neptuning dina lan neptuning pasaran mau tinemu wilangan :
  1. 7, iku tiba petungan : Nuju Padu, watake panganten utawa wong tuwane tansah tukar padu nganti salawase .
  2. 2 utawa 8, iku petungan : Demang Kandhuruhan, watake panganten utawa wong tuwane sok nemu lara.
  3. 3 utawa 9, iku petungan : Sanggar Waringin, watake panganten utawa wong tuwane sok nemu bungah lan seneng.
  4. 4 utawa 10, iku petungan : Mantri Sinaroja, watake panganten utawa wong tuwane sok nemu karaharjan lan kasenengan.
  5. 5 utawa 11, iku petungan : Menjangan Ketawan, watake panganten utawa wong tuwane sok kelangan utawa wong akeh sok ana kang duwe niat ala marang dheweke.
  6. 6 utawa 12, iku petungan : Nuju Pati, watake panganten ora suwe, bakal pegat mati utawa pegat urip, tur akeh kasusahan kang tinemu.

  SEJARAH DINTEN PEKENAN WULAN TAUN
  PAWUKON SA’AT TUWIN WINDU

  Kanjeng Nabi Idris saweg jumeneng Nata wonten ing nagari Malebari, punika karsa angleluri, anulad amastani dinten. Semanten etanging taun surya 1020 taun awit saking Kanjeng Nabi Adam. Ing ngandhap punika pratelanipun dintenSamsu, Kammar, Marih, ‘Atarit, Mustari, Johar lan Jokal Punika panganggitipun dinten ingkang kaping sepisan.
  Nomer kekalih Kanjeng Nabi Idris, saweg jumeneng Nata wonten nagari ing Babel, lajeng Kanjeng Sultan Harmasulhakim, karsa anganggit amastani adamel dinten malih, anuju ing taun surya 1028. Ing ngandhap punika pratelanipun dinten Awal, Ahwal, Dibar, Jibari, Munisa, ‘Arobah lan Sayar. Punika panganggitipun dinten ingkang kaping kalih. Ing ngandhap punika etangan warsa:

   Kamal
   Sur
  Joja
  Sirtan
  Asat
  Sunbullah
  Mijan
  Akrab
  Kus
  Jadi
  Dalwi
  Kut
  Wonten ing P. Jawa ingkang jumeneng Nata Sri Maha Raja Buddhawaka, negari ing Gilingwesi, anenulad anganggit dinten, ingakng setunggal dinten 5, kekalih dinten 7, tetiga wanci 5 dipun wastani sa’at, sakawan masa, panganggitipun Resi Raddhi sakawan wau sinangkalan : Masa angler manglar (taun 296).

  Dinten 5

  Legi
  Paing
  Pon
  Wage
  Kliwon
  Dinten 7
  Radite
  Soma
  Anggara
  Buddha
  Respati
  Sukra
  Saniscara
  Wanci 5 kawastanan sa’at
  Maheswara
  Bisnu
  Brahma
  Sri
  Kala


  Masa 12: 

  Kartika
  Pusa
  Manggasri
  Sitra
  Manggakala
  Naya
  Palguna
  Wisaka
  Jita
  Srawana
  Padrawana
  Asuji
  Jumeneng Ratu Rama ing Ayodya, Kraton binathara, ambawahaken tanah Hindhu sadaya, pujangga tetiga, sami anganggit lambang piyambak-piyambak, dipun wastani windu, panganggitipun windu, empu tetiga wau, sinangkalan : Rasa warna suci (446)

  Windu anggitanipun Resi Walmiki: 

  Windu Adi
  Windu Sancaya
  Windu Kunthara
  Windu Sangara
  Windu Kawanda
  Windu Wahana
  Windu Sangkaya
  Windu Pranila
  Windu Tirta
  Windu Antara
  Windu Manggada
  Windu Murka

  Windu anggitanipun Resi Wisakarma :

  Windu Kawanda
  Windu Wahana
  Windu Sangkara
  Windu Pranila
  Windu Tirta
  Windu Tirta
  Windu Manggada
  Windu Murka

  Windu anggitanipun Resi Wasusarma

  Windu Kararti
  Windu Kara
  Windu Setra
  Windu Karta
  Windu Praniti
  Windu Pranila

  Kanjeng Nabi Muhammad S.a.w punika inggih karsa anenulad, amastani adamel dinten utawi wulan taun, panganggitipun nalika yuswa 33 taun, taksih jumeneng wonten ing Mekkah, sareng yuswa 40 taun pindhah dhumateng nagari ing Madinah ing warsa Je jumeneng wonten nagari ing Madinah 25 taun seda, lajeng kasarekaken kadhaton ing Madinah.Amangsuli cariyos panganggitipun ing dinten wulan taun, sinangkalan : Tata pandhita gati (575)

  Dinten 7

  Ahad
  Isnain
  Salasa
  Arbaa
  Khamis
  Jum’at
  Sabtu
  Taun 8 :
  Wawu
  Jimakhir
  Alip
  Ehe
  Jimawal
  Je
  Dal
  Be

  Wulan 12 :

  Sura
  Sapar
  Mulud
  Rabi’ulawal
  Rabi’ulakhir
  Jumadilawal
  Jumadilakhir
  Rajab
  Sa’ban
  Ramadhan
  Syawal
  Dzulka’idah
  Besar

1 komentar:

 1. Kepengen bisa tapi lom paham bener, gimana caranya agar aku bisa paham salam rahayu bang Andre Jovano.

  BalasHapus