ANDRE JOVANO

ANDRE JOVANO

Jumat, 30 Desember 2011

~~**KASAMPURNANENG JIWO UGO ROGO INGSUN SEJATI**~~

ANDRE JOVANO

Suci kodrat sejati  

Nyawiji suci jumeneng sejati
Roso suci sejati alenggahan roh suci
Kuncup sejati mulyo sejati
Roso kumala handarbeni
Suci jroning sejati
Kawruh roso sejati
Pepager suci jumeneng sejati
Cahyo suci rohing sejati
Tumeko ning kencono suci
Netepi roso kang suci
Gugah prandito kasuwargan suci
Tumama ning roso pribadi
Nyembah dununge Gusti
Manah sarira roso sejati
Cahyo suci kang madangi
Poro suci nyambut sejati
Kerso suci jroning sejati
Tumeko ning papan kang suci
Mandap asor nyawiji sejati
Sembah sungkem roso suci sejati
Pinaring ijin jejere suci
Jumeneng suci Ingsun Sejati
Sejatine Ingsun Ingsun Sejati

Suci kodrat sejati

Ngesteni suci jumeneng sejati
Pinaringan suci jumeneng suci Ingsun Sejati
Kanggo siro jejere suci
Nambahi roso kang suci
Jejere suci Ingsun sejati

Cahyo pribadi rasaning diri

Gumregah gondo kang suci
Tumindak suci pambudi luhur
Gegayuhan suci tinatah sejati
Alenggahan suci Ndonyo rubedo
Kalebu kodrat pinaring sejati
Kesebut cipto suci jalmo sejati
Manungso manunggaling roso
Roso suci sejati nyembah Gusti
Gusti suci pinaringan sejati
Jumeneng suci Ingsun Sejati
Sejatine Ingsun Ingsun Sejati
Dununge suci ning roso pribadi nutupi jroning sejati
Alenggahan roh suci sejati
Ngugah roso suci sejati

Suci kodrat sejati

Wujud suci roh sejati
Pinaringan Gusti
Nylimuti sabdo sejati Ingsun Suci Sejati
Ugo kuwoso suci Ingsun Suci Sejati
Nampani kodrat suci sejati
Wujud manungso tinampo suci
Jejere suci Ingsun Suci Sejati
Pinaringan napsu suci sejati
Kanggo cipto manungso sejati
Wujud godo Ndonyo rubedo
Kang alenggahi manungso suci
Tinampo lelakon kang dadi coban
Pinaringan urip lan panguripan
Mlebu kEsebut alam nyoto
Goleki kang dadi kodrat suci sejati
Kodrat suci sejati
Kang bakal nggowo luhur
Kang bakal nggowo jumeneng suci Ingsun Sejati
Sejatine Ingsun Ingsun Sejati
Cahyo suci panuntun sejati

Suci kodrat sejati

Jumeneng sejati roso suci sejati
Ngawe luhur roso pribadi
Kelebu sifat suci Ingsun Suci Sejati
Roso suci sejati
Kelebu pinaringan suci sejati
Kesebut cahyo suci sejati
Sejatine Ingsun Ingsun Sejati

Suci kodrat sejati

Pepadange cahyo suci sejati
Ngawe tentrem roso pribadi
Sareh lelampahi urip
Urip kang kesebut lelakon
Rahayu jroning sejati
Suci kodrat sejati
Jejere suci Ingsun Suci Sejati
Kelebu ijin suci jumeneng sejati
Pasowanan cahyo sejati
Patrap suci Ingsun Sejati
Jumeneng suci Ingsun Sejati
Sejatine suci Ingsun Suci Sejati

Suci kodrat sejati

Nuntun urip suci sejati
Condro kaloka wadi pribadi
Jejere suci Ingsun Suci Sejati
Mageri kabeh godho rencono
Ngawe suci roso sejati
Sejatine urip Ingsun Suci Sejati
Suci kodrat sejati
Kesebut kodrat suci Ingsun Suci Sejati
Tinatah napsu godho lembono
Alenggahi Ndonyo rubedo
Kesebut inten ning jero Segoro
Ndonyo rubedo kang akeh warnane
Siji kasebut dalane Ingsun Suci Sejati
Kesebut suci soko kerso Ingsun ugo
Kesebut ngesti suci Ingsun Sejati lan
Kesebut pinaringan ijin suci Ingsun Suci Sejati
Suci kodrat sejati
Suci jumeneng sejati
Jumeneng suci Ingsun Sejati
Sejatine Ingsun Ingsun Sejati

Suci kodrat sejati

Kesebut kodrat suci ngesti sejati
Kesebut kodrat suci Ingsun Sejati
Kesebut kodrat suci ijin sejati
Kabeh kalebu pinaringan suci
Kabeh kalebu sabdo suci
Kabeh kalebu kuwoso suci
Jumeneng suci Ingsun Sejati
Kesebut suci jroning sejati
Alenggahi cahyo suci sejati
Tumapak ning kasuwargan suci
Kesebut Alam Suci Sejati
Kabeh pinaringan suci Ingsun Sejati
Sejatine Ingsun Ingsun Sejati

Sak kaliring cahyoningsun kang suci kawengku dene dad Ingsun
Ateges

Roso sejati Ngawe rino panguripan kang luhur ugo suci
Cahyo suci Ingsun Sejati
Mlebu ning roso suci pribadi
Kesebut cahyo dat suci Ingsun Sejati
Dununge suci roso suci pribadi
Pribadi sira ngesti suci Ingsun Sejati
Jejere suci roso suci pribadi
Ngasta dununge Alam ghoib
Kang dadi parane wadi
Dat Ingsun Suci Sejati
Ginaris suci jroning pribadi
Roso suci kang sejati
Sejatine roso kang anampani
Rohing dumadi cahyo sejati
Kawengku kasuwargan suci
Jroning sesami kang suci
Pambudi luhur kang angesteni
Roso suci pribadi kang nyekseni
Dununge suci Ingsun Sejati
Jumeneng suci Ingsun Sejati
Sejatine Ingsun Ingsun Sejati

Hiyo Ingsun dadte suci kang tunggal
Ateges

Jumeneng suci Ingsun Sejati
Sejatine Ingsun Ingsun Sejati

Kasebut

Ingsun Suci Sejati kang tunggal

Ateges

Tunggal jroning suci sejati
Tunggal jroning sejati
Tunggal cahyo suci sejati
Ingsun Suci Sejati jejere suci
Inti suci kasuwargan suci sejati
Dat suci jumeneng sejati
Cahyo suci agung jejere suci sejati
Jumeneng suci Ingsun Sejati
Kesebut tunggal jroning suci
Kesebut suci jroning sejati
Cahyo suci sejati
Jumeneng suci Ingsun Sejati
Kesebut ingkang moho suci
Kesebut ingkang moho tunggal
Jumeneng sejati Ingsun Suci Sejati
Sejatine Ingsun Ingsun Sejati

Hiyo Ingsun dadte suci jumeneng sejati
Ateges

Kabeh kang kalebu pinaringan suci soko kerso
Ingsun Suci Sejati kesebut suci jumeneng sejati
Kabeh kang kalebu Ingsun Suci Sejati
Kesebut suci jumeneng sejati
Kabeh kang kalebu cipto suci Ingsun Suci Sejati
Kesebut suci jumeneng sejati
Kabeh kang kalebu suci jumeneng sejati
Kesebut jumeneng suci Ingsun Sejati
Sejatine Ingsun Ingsun Sejati
Suci jumeneng sejati
Sejatine jumeneng suci

Kesebut

Suci jumeneng sejati Ingsun Suci Sejati
Suci jumeneng sejati cahyo suci sejati
Suci jumeneng sejati sabdo suci sejati
Suci jumeneng sejati dayo suci sejati
Suci jumeneng sejati pangapura suci sejati
Suci jumeneng sejati ijin suci sejati
Suci jumeneng sejati pangestu suci sejati
Jumeneng suci Ingsun Sejati
Sejatine Ingsun Ingsun Sejati

2 komentar: